hållbara trädgårdsmöbler
hållbara trädgårdsmöbler
hållbara trädgårdsmöbler
hållbara trädgårdsmöbler

Hållbara trädgårdsmöbler – Bra att veta

Högkvalitativt furuvirke

Senvuxet kärnfuruvirke är ett utmärkt material för hållbara trädgårdsmöbler. Enskilda träd som fått växa långsamt och bli riktigt gamla får tunna årsringar och viktiga egenskaper som gör det lokala furuvirket till en mycket hållbar baskomponent i utemöbelframställning. Träden avverkas när de under vinterhalvåret är i vila. Därefter sågas virket upp till lämpliga dimensioner och staplas för att lufttorka i några år. Först nu tas virket in i rumstemperatur för att efter några veckor vara helt torrt när det tas i bruk och delarna tar form. När möblerna nu monteras med precision, kommer fogarna att svälla till när de senare hamnar tillbaka ut i den fuktigare utomhusmiljön med mycket stadiga möbler som följd. I fötterna, som utomhus kan komma att stå på ett vått underlag använder vi endast hartzrikt kärnvirke som inte förmår suga i sig fukt.

Målning med linoljefärg

Även med tanke på målningen är det viktigt att virket är helt torrt för att linoljefärgen skall kunna tränga in i porerna och ”gifta sig” med underlaget. Äkta linoljefärg andas och bidrar till en diffusionsöppen konstruktion som inte stänger inne fukt (i motsats till moderna ytbehandlingsmaterial/metoder som i längden leder till röta). Den högkvalitativa (100%) linoljefärgen stryks för hand i flera tunna skikt som får torka emellan varven. Detta gör ytan tålig så att den kan leva med trävirket som ändrar form beroende på fukthalten i luften.

Underhållet

Som en normal åtgärd för underhåll rekommenderas avtorkning med trasa (utan tvättmedel, gärna efter regn) så att smuts från fåglar och luftföroreningar avlägsnas. Förekommer tydligt sotliknande avlagringar (på de ljust målade möblerna), rekommenderas ”Universal Stone” eller motsvarande mineralbaserat rengöringsmedel som är skonsamt mot den målade ytan. Använd inte linoljesåpa i detta fall. Till linoljefärgens egenskaper hör också att den efter flera år i utomhusmiljö, påverkad av solens UV-strålning och upprepad avtorkning urlakas och börjar ”krita”. Detta kan anses som bara vacker patina men är också ett tecken på att möbeln behöver underhållas. En enkel åtgärd (främst på mörkare färger) är att behandla möbeln med s.k. restaureringsolja (blandning av balsamterpentin och fernissa). Färgen får då tillbaka sin lyster och pigmentet binds på nytt. Ljust målade möbler blir bäst fräscha igen om man stryker på ett lager färg eller två i stället. Kom ihåg att måla tunt! Som förarbete krävs endast att smuts och lösa partiklar avlägsnas från ytan genom lätt tvätt, slipning eller försiktig stålborstning. Säkerställ att möbeln fått torka ordentligt i vårsolen, alternativt i rumsvärme innan målning.

Vinterförvaring av hållbara trädgårdsmöbler

Möblerna förvaras bäst under tak och med fötterna torrlagda. Förvaring inomhus (rumstemperatur) rekommenderas bara tillfälligt i samband med underhåll. OBS: Täck inte över möblerna med plastpresenning. Linoljemålade utomhusmöbler i trä skall förvaras luftigt.

Tag gärna kontakt om Du har frågor: mats@westanqvarn.com, Tel +358 400 606 175.